Roma

AV Curiensis
AV Helvetia Freiburg im Breisgau
AV Helvetia Lovaniensis
AV Helvetia Monacensis
AV Helvetia Oenipontana
AV Helvetia Romana
AV Helvetia Tubingensis
AV Leonina
AV Waldstättia
AV Welfen
GV Angelomontana

Adresse: 
Roma
Bubenbergstrasse 1
3280 Murten
Schweiz